Dominik Łazarz

Doradzca biznesowy

Specjalista ds. projektów, od maja 2004 roku pełnił kilka funkcji administracyjnych na Uczelni. W okresie kwiecień 2013 do wrzesień 2016 pełnił funkcję dyrektora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, wcześniej przez blisko 7 lat - dyrektora Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. Od listopad 2010 do czerwiec 2013 członek Krajowej Sieci Tematyczne ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto m.in. trener akredytowany Krajowego Ośrodka EFS (w latach 2008-2010), a także członek Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu (w latach 2007-2009). Pełnił również funkcję koordynatora naukowego kierunku studiów „Zarządzanie projektami” 2012/2013. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia ćwiczeniowe i konwersatoria, gdzie zrealizował do tej pory znaczną ilość zajęć w kilku obszarach tematycznych z zagadnień Unii Europejskiej oraz polityki międzynarodowej i zarządzania (m.in. przedmioty takie jak: Integracja Polski z UE, Warsztaty europejskie, Polityka regionalna UE i fundusze strukturalne, Finansowanie rozwoju regionalnego, Służba i polityka zagraniczna, Przedsiębiorczość innowacyjna).