Ewa Podgórska

Kierownik projektu

Doradca zawodowy, absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie, trener, kierownik Biura Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Od kilku lat realizuje projekty mające na celu pomoc studentom oraz absolwentom w wejściu na rynek pracy. Prowadzi szkolenia, a także indywidualne konsultacje doradcze ze studentami, absolwentami oraz osobami poszukującymi pracy. Organizuje największe w regionie Podkarpackie Targi Pracy.