Maryla Rarus

Doradca zawodowy

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Od 6 lat zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów. Stale pogłębia swoją wiedzę dotyczącą rynku pracy i doradztwa zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach. Prowadzi m.in. warsztaty dla uczniów szkół średnich z zakresu bieżącej sytuacji rynku pracy i zawodów przyszłości.