Tomasz Pulewski

Doradca biznesowy

Od roku 2007 zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Prowadzi szkolenia, warsztaty i doradztwo dla studentów, dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców, pracowników firm z zakresu zarządzania z wykorzystaniem gier kierowniczych oraz symulacji biznesowych. Jest autorem wielu dedykowanych gier oraz certyfikowanym trenerem. Jako Członek Komitetu Inwestycyjnego funduszu zalążkowego venture capital InnoFund (www.innofund.pl) odpowiedzialny za prowadzenie procesu inwestycyjnego, czyli od naboru, przez selekcję i preinkubację pomysłów biznesowych, w tym: planowanie biznesu, budżetowanie, analizy finansowe, marketingowe, audyty przedsiębiorstw, analizy due dilligence, aspekty prawne i podatkowe dotyczące inwestycji funduszu.